>>Obszary naszej działalności

Prawo administracyjne

Występujemy w imieniu naszych klientów przed urzędami państwowymi i samorządowymi. Doradzamy im w postępowaniach przetargowych i przy uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń. Reprezentujemy strony w postępowaniu przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

 

 

 

 

 

 

doll