dr Jolanta Samochowiec Mathys
bokradca prawny (PL) adwokat (CH)

dr Jolanta Samochowiec Mathys praktykuje w Polsce i w Szwajcarii. Ukończyła pierwsze studia prawnicze w Polsce, a drugie w Szwajcarii, w roku 1984. Po studiach w Polsce odbyła aplikację i w roku 1974 zdała egzamin sędziowski, a następnie w 1977 zdobyła tytuł doktora nauk prawnych. W roku 1987 po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Baselland (Szwajcaria). W roku 1993 uzyskała prawo wykonywania zawodu radcy prawnego w Polsce. Praktykuje od roku 1987 jako wspólnik lub konsulent szwajcarskich i polskich kancelarii prawniczych specjalizujących się w prawie gospodarczym.

W swojej działalności zawodowej Jolanta Samochowiec Mathys koncentruje się na obsłudze prawnej inwestycji i transakcji ponadgranicznych, reprezentując interesy polskich firm w Szwajcarii i szwajcarskich w Polsce. Jako prawnik doradza szwajcarskim inwestorom przy nabywaniu przedsiębiorstw w Polsce oraz zakładaniu i prowadzeniu polskich spółek-córek. Dysponuje rozległym doświadczeniem w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu gospodarczego, czy to jako arbiter, czy to jako pełnomocnik strony. Opublikowała ponad czterdzieści prac z zakresu polskiego i szwajcarskiego prawa.

Jolanta Samochowiec Mathys jest prezesem Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu (www.swisschamber.pl) oraz adwokatem zaufania Ambasady Szwajcarskiej w Warszawie.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W Szwajcarii wpisana jest na listę adwokatów w Zurychu. Należy do Szwajcarskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (ASA).

Jolanta Samochowiec Mathys pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim. Mówi także po francusku i włosku i zna rosyjski.

doll