>>Obszary naszej działalności

Prawo pracy

Wspieramy pracodawców przy powoływaniu oraz odwoływaniu kadry zarządzającej a także zatrudnianiu i rozwiązywaniu umów z innymi pracownikami. Pomagamy uzyskać stosowne zezwolenia i redagujemy umowy menedżerskie i umowy o pracę. Reprezentujemy naszych klientów w sporach przed sądami.

 

 

 

 

 

 

doll