>>Obszary naszej działalności

Międzynarodowe prawo podatkowe

Przy projektach transgranicznych pomagamy kształtować powiązania prawne wewnątrz koncernu w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Proponujemy najkorzystniejsze struktury dla zagranicznych jednostek organizacyjnych, w razie potrzeby współpracujemy z miejscowymi specjalistami. Zalecamy najdogodniejsze rozwiązania prawno-podatkowe w zakresie finansowania projektów i transferu własności intelektualnej.

 

 

 

 

 

 

doll