>>Obszary naszej działalności

Arbitraż gospodarczy

Bierzemy udział w postępowaniach arbitrażowych jako arbitrzy lub pełnomocnicy stron. Doradzamy przy ocenie szans procesowych i pomagamy wszcząć postępowanie przed sądem polubownym działającym na podstawie polskiego, zagranicznego lub międzynarodowego regulaminu postępowania.
Dysponujemy koniecznym doświadczeniem w zakresie międzynarodowego arbitrażu i znajomością języków, aby prowadzić postępowanie także za granicą.


 

 

 

 

 

 

doll